ტარიფები


სესხის დაფარვის/გახანგრძლივების გადახდის საკომისიო:
 

TBC PAY: ფიქსირებული 1 ლარი

PayBox: 1%

Express Pay: 
ფიქსირებული 1 ლარი

TBC ბანკიდან - TBC ბანკში (გადმორიცხვა): 0

საქართველოს ბანკიდან - საქართველოს ბანკში (გადმორიცხვა): 0

ლიბერთი ბანკიდან - ლიბერთი ბანკში (გადმორიცხვა): 0

 

* სხვა ბანკიდან გადმორიცხვისას ტარიფებზე იკითხეთ ბანკში.